Inom E-handel finns det en hel del nya förkortningar och nyckeluttryck. Du är säkert redan bekant med några av dem. I den här ordlistan hittar du de mest relevanta termerna med en förklaring till vilken roll de spelar i den digitala handeln. Lär dig mer om digital handel och få en förståelse av viktiga uttryck. 

Några av termerna är:                             

  • Headless
  • Unified commerce 
  • Wireframe 
  • PIM