När du driftsätter en e-handelslösning finns det alltid en risk vid integration med andra system. Integrationer är ofta förknippade med höga kostnader, underhåll och risk. Detta gäller i hög grad för integrationer mellan ERP och e-handel, eftersom denna är affärskritisk.

Dynamics 365 FO ERP connector - en integration mellan Litium Ecommerce och Microsoft D365 som är skräddarsydd för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Först ut är en integration för Microsoft D365 för ekonomi och drift, som är lämplig för större implementationer.

Integrationen ger dig:

  • Time-to-Market - förkortad projekttid
  • Minskad risk - håll deadlines och kostnadsberäkningar med hjälp av en standardiserad integration
  • Reducerade kostnader - betydligt lägre initiala projektkostnader och underhållskostnader
  • Lägre total ägandekostnad (TCO) - mindre underhåll och uppgraderingar
  • Högre hastighet - säker prestanda i operativa flöden mellan Litium och ERP
  • Flexibel - justerbar efter dina affärsbehov

Vad är priset och hur kommer jag igång? Kontakta oss för att ta reda på hur det skulle se ut för dig.
Du kan också kontakta din Litium-partner för att få veta mer.