Scandinavian B2B Commerce 2021 är Litiums femte rapport om digitala affärer mellan företag (B2B). Den baseras på svar från närmare 900 beslutsfattare från Sverige, Norge och Danmark.

Årets rapport är full av insikter, några exempel:

  • 65% of B2B-företagen möjliggör försäljning genom digitala kanaler. Det vanligast sättet är att erbjuda en webshop, med eller utan krav på inloggning vilket erbjuds av 34% av företagen.
  • Digital handel är en ledningsgruppsfråga inom B2B-företag. Inom majoriteten av bolagen, ligger det övergripande ansvaret på en eller flera personer inom företagen; CEO, CMO och säljansvarig.
  • Datainsikter är viktiga för att uppnå en lönsam och effektiv digital handel. Men bara 13% av de undersökta företagen ser sig själva ha ett datadrivet angreppsätt. 18% samlar och analyserar data på vecko- eller månadsbasis.


Nytt för i år är en mognadsstege för digitala affärer mellan företag, B2B Commerce Maturity Ladder. Stegen delar in skandinaviska B2B-företag i fem olika mognadssteg, från de som fortfarande ligger i startgroparna för digital handel till de datadrivna företag som jobbar kontinuerligt med att utveckla sin digitala affär och sina kundrelationer. I takt med att företagen rör sig uppåt på stegen ökar mognadsgraden inte bara vad gäller fokus på digital handel utan också hur aktiva företagen är i arbetet med att förstå sina kunders resa, hur man marknadsför sitt erbjudande i digitala kanaler och hur man drar nytta av data för att utveckla sina affärer och sin digitala närvaro.


Var befinner ditt företag sig? Ladda ner rapporterna för att läsa mer och ta del av samtliga resultat!

(Rapporten är på engelska)