Som förväntat ligger digitalisering högt upp på agendan för Skandinaviska företag idag. Marknaden är i förändring och likaså kundförväntningarna. I rapporten får du ta del av flera intressanta insikter kring utvecklingen av digitala affärer för B2B-företag. Några exempel:

  • 65% of B2B-företagen möjliggör försäljning genom digitala kanaler. Det vanligast sättet är att erbjuda en webbshop, med eller utan krav på inloggning vilket erbjuds av 34% av företagen.
  • Digital handel är en ledningsgruppsfråga inom B2B-företag. Inom majoriteten av bolagen, ligger det övergripande ansvaret på en eller flera personer inom företagen; CEO, CMO och säljansvarig.
  • Datainsikter är viktiga för att uppnå en lönsam och effektiv digital handel. Men bara 13% av de undersökta företagen ser sig själva ha ett datadrivet angreppsätt. 18% samlar och analyserar data på vecko- eller månadsbasis.

Ladda ner rapporten och använd insikterna för er digitaliseringplan framåt.

 

Scandinavian B2B Commerce 2021 är Litiums femte rapport om digitala affärer mellan företag (B2B). Den baseras på svar från närmare 900 beslutsfattare från Sverige, Norge och Danmark. (Rapporten är på engelska)