Välkommen till Scandinavian B2B Commerce 2020, Litiums årliga rapport om digitala affärer mellan företag (B2B). I denna fjärde upplaga har vi utökat rapporten till att även inkludera Norge och Danmark.

Ett utdrag av resultaten:

  • Nästan hälften (42%) av de undersökta B2B-företagen erbjuder digital handel. Studien avslöjar dock tydliga skillnader i digital mogenhet baserat både på industri och företagets storlek.
  • Skandinaviska B2B-företag är fortfarande positiva till tillväxten av digital handel. 80% av företagen i undersökningen räknar med att deras digitala försäljning kommer att fortsätta öka under de kommande tre åren.
  • För många B2B-företag ger ökad digitalisering en möjlighet att nå nya geografiska marknader.
  • Digital B2B-handel på de skandinaviska marknaderna drivs främst av en önskan att förenkla administration och effektivisera försäljningen.
  • Befintliga rutiner och processer anses vara den största utmaningen för digital B2B-handel, både bland företag som säljer digitalt och de som inte gör det.

Om undersökningen

Scandinavian B2B digital commerce är fjärde utgåvan av Litiums årliga undersökning av den digitala handeln mellan företag (B2B). Studien har utförts under november 2019 och baseras på svar från nästan 1000 beslutsfattare i Sverige, Norge och Danmark.

Ladda ner rapporten för att läsa mer och ta del av samtliga resultat (rapporten är på engelska).