B2B Commerce Maturity Ladder

På vilket digitala steg ligger ditt företag?

Vi har tagit fram en mognadsstege för digitala affärer mellan företag, B2B Commerce Maturity Ladder. Stegen delar in skandinaviska B2B-företag i fem olika mognadssteg, från de som fortfarande ligger i startgroparna för digital handel till de datadrivna företag som jobbar kontinuerligt med att utveckla sin digitala affär och sina kundrelationer. På vilket steg befinner sig ditt företag?  

Ta reda på det genom att ladda ner rapporten!

(Rapporten är på engelska)

Ladda ner din guide