Den ultimate veiledningen til PIM for B2B
Produktinformasjonsstyring, PIM, dreier seg om metodisk strukturering og visualisering av et selskaps produkter i en nettbutikk og andre kanaler. Det dreier seg også om å gi den interne organisasjonen nødvendig støtte til å arbeide effektivt med tilbud og produkter.

Beste tips og råd om hvordan du kan bruke PIM som et smart og kraftfullt verktøy til å utvikle og effektivisere produktinforma sjonsstyringen – slik at du kan tilby den beste kundeopplevelsen i alle kanaler og markeder.

Du lærer:

  • Hvordan du kan møte utfordringen med å skape reelle opplevelser i en digital verden
  • Hvordan systemet forenkler og effektiviserer arbeidet
  • Hvorfor produktinformasjonsstyring er nøkkelen til å lykkes med detaljhandel i alle kanaler
  • De fire grunnleggende komponentene i PIM
  • Hvordan du kan integrere systemer for å oppnå ekte forretningsfordeler