I netthandel er det mange nye forkortelser og nøkkeluttrykk. I denne ordlisten finner du de mest relevante begrepene med en forklaring på hvilken rolle de spiller i digital handel. Lær mer om netthandel og få en forståelse av viktige vilkår.

Noen av begrepene er: 

  • Headless
  • Unifiedcommerce 
  • Wireframe 
  • PIM