Litium – bygget for hurtighet, fleksibilitet og vekst

I dagens forbrukersamfunn som er i rask og stadig forandring, trenger bedrifter hurtighet og fleksibilitet for å lykkes med og øke sin digitale virksomhet. Litium er en plattform for digital handel som er bygget for å gi bedrifter hurtighet, fleksibilitet og vekst. Kjernen i Litiums plattform består av tre deler:

 • Ordrebehandlingssystem (OMS)
 • Verktøy for produktstyring (PIM)
 • Publiseringsverktøy (CMS).

Samlet danner de grunnlaget for en bedrifts digitale prosess, men de kan også brukes hver for seg. I tillegg inngår Litium Accelerator, som er en pakke med ferdige funksjoner og løsninger for en nettbutikk eller forhandlerportal. Accelerator er en butikkfront som gir kortere time-to-market og lavere vedlikeholdskostnader via ferdige funksjoner, rammeverk og beste praksiser. Ved å bygge prosjektet på en fleksibel standardløsning kan du redusere time-to-market og i stedet bruke ressursene på det som skaper merverdi og konkurransefortrinn.

Utover fordelene det gir, reduseres også de fremtidige vedlikeholdskostnadene, ettersom Litium står for videreutviklingen av alle basisfunksjoner. Litium samarbeider med ledende teknologiaktører for stadig å kunne tilby de nyeste spissfunksjonene som betalingsløsninger, automatiseringsløsninger, søk, lojalitetsprogrammer med mer.

Dette er Litium

 • En integrert plattform der alt du trenger, er samlet på ett sted. (Ordrebehandling, PIM og CMS). Men du kan også kjøre hodeløst hvis du vil.
 • Litium fungerer like godt enten du jobber mot forbruker eller mot bedrift. Vi har suksessrike kunder som jobber direkte mot forbruker (DTC), rene e-tailere, detaljister, sterke varemerker, distributører og industribedrifter.
 • Kom raskt på banen med Litium Accelerator. Grunnpakken med ferdige funksjoner inngår, bygget på beste praksis fra suksessrike bedrifter.
 • Ekspander raskt og enkelt til nye markeder. Litium tilbyr et globaliseringsrammeverk som gir full kontroll.
 • Jobb for å vokse. Øk salget med avanserte kampanjer for å konvertere besøkende til kunder som dessuten er enkle å behandle.
 • Sentral produktstyring (PIM) bidrar til å styrke varemerket og effektivisere arbeidet. En grundig beriking av produktene hjelper kundene å finne det rette produktet, samtidig som at konverteringsraten øker.
 • Fleksibilitet. Vær kreativ og bygg det kundene krever, gjennom en 100 % åpen og fleksibel plattform.
 • Høy ytelse. Litium er bygget for å håndtere store volumbelastninger og salgstopper.
 • Litium bruker moderne teknologi og rammer, slik at våre partnere kan arbeide effektivt med sine kunder, og kundene med sin partner. 
 • Stort nettverk av implementeringspartnere med høy kompetanse og lang erfaring innen digital handel.