Scandinavian B2B Commerce 2021 er Litiums femte rapport om digitale forretninger mellom bedrifter (B2B). Den er basert på svar fra nærmere 900 beslutningstakere fra Sverige, Norge og Danmark.

Årets rapport er full av nyttig informasjon, for eksempel:

  • 65 % av B2B-bedriftene muliggjør salg gjennom digitale kanaler. Det vanligste er å tilby en nettbutikk med eller uten krav til pålogging, og det tilbys av 34 % av bedriftene.
  • Digital handel er en spørsmål for ledergruppene innen B2B-bedrifter. I flertallet av bedriftene ligger det overordnede ansvaret på én eller flere personer innenfor bedriften; administrerende direktør, markedsdirektør og salgssjef.
  • Datakunnskaper er viktige for å oppnå en lønnsom og effektiv digital handel. Men bare 13 % av de undersøkte bedriftene anser selv at de har en datadrevet tilnærming. 18 % samler inn og analyserer data på ukentlig eller månedlig basis.

Nytt av året er en modenhetsstige for digital forretningsvirksomhet mellom bedrifter, B2B Commerce Maturity Ladder. Stigen plasserer skandinaviske B2B-bedrifter på fem forskjellige modenhetstrinn, fra de som fremdeles ligger i startgropen for digital handel, til de datadrevne bedriftene som jobber kontinuerlig med å utvikle den digitale virksomheten og kunderelasjonene sine. I takt med at bedriftene forflytter seg oppover på stigen øker modenhetsgraden, ikke bare når det gjelder satsing på digital handel, men også hvor aktive bedriftene er i arbeidet med å forstå kundenes reise, hvordan tilbudet markedsføres i digitale kanaler og hvordan man drar nytte av data for å utvikle virksomheten og sin daglige tilstedeværelse.

Hvor befinner din bedrift seg? Last ned rapporten for å lese mer og få tilgang til samtlige resultater!
(rapporten er på engelsk)

Webinar 3. juni der vi snakket om resultatene fra rapporten.